Kauba tagastamistingimused

Peale seda, kui kaup on tagastatud, kontrollitakse kas kauba tagastamise tingimused olid täidetud ning kas kauba seisukord vastab kõikidele kriteeriumitele, mis on märgitud lõigus „Üldtingimused – Tagastus“. Ainult siis, kui on kinnitatud kauba tagastuse tingimuste korrektsus, Starlime edastab Teile e-maili, kus kinnitame tagastatud kaupade vastuvõtmist. 

Sõltumata sellest, millise makseviisi olete kauba eest tasumiseks valinud, alustab Starlime raha tagastamise protseduuri kolmekümne (30)päeva jooksul alates hetkest, kui olete meid informeerinud et soovite kaup tagastada ning tagastuse protseduur on läbi viidud vastavalt kõikidele reeglitele ja tingimustele ning tagastatud kaup on vastu võetud.

Kaup tagastatakse posti teel AS Kaupmehe S&H kontaktides märgitud aadressile. Kauba tagastuse kulud kannab ostja ning ostja vastutab kauba eest selle riknemise või kadumise juhul vastavalt ülalmainitud tingimustele, tähtaegade ja protseduuridele.

Eritingimused

Juhul, kui kauba tagastus toimub meie süül (kliendile on saadetud vale või defektidega kaup), siis hüvitame Teile transpordikulud. Juhul, kui kaup tagastatakse teistel põhjustel, siis kõik tagastusega seotud kulud hüvitab klient. 

Soodushinnaga ja AS Kaupmehe S&H poolt korraldatud müügikampaaniate raames ostetud kaupu tagastada ei saa.

Selleks et alustada kauba tagastamise protseduuri, palume võtta ühendust meie klienditoe osakonnaga.