Üldtingimused

Antud ostu-müügi Tingimused reguleerivad müüja ja ostja vahelisi suhteid meie kodulehel.

Selleks et saada täieliku teavet meie Tingimustest, palume põhjalikult tutvuda antud lisaga. Käesolevas lisas esitatud informatsioon on Üldtingimuste (Ostu-Müügi Tingimuste) lahutamatu osa ning seega tellimuse edastamise hetkel eeldatakse et Te olete meie Tingimustega tutvunud ja olete nendega nõus.

Leping

Leping jõustub makse teostamise hetkel. Teie tellimust töödeldakse koheselt pärast makse saamist. Me jätame endale õiguse mitte vastu võtta ja töödeta tellimusi, mis on vastuolus äri-poliitikaga või Eesti Vabariigi seadusandlusega.

Tellimus töödeldakse ja saadetakse välja 24-72 tunni jooksul alates selle vormistamise ja tellija poolt kinnitamise hetkest.

Loren.ee ei töötle tellimust, kui:

  • tellimuse eest ei ole tasutud (interneti makse puhul);
  • tellimus on puudulik või valesti koostatud/esitatud;
  • kaup ei ole laos (sel juhul need kaubad märgitakse kleebisega "Sold").

Üleval toodud juhtudel leping on kehtetu. Sellest teavitatakse Teid kohesel e-posti teel, kus märgitakse et Starlime ei ole Teie tellimust töödelnud ja mis põhjusel.

Hinna- ja kvaliteedigarantii

Meie kodulehel me pakume oma klientidele kõrgkvaliteetset kaupa, mis on vastavuses turu standarditega ning on ostetud otse ametlikult tootjalt või edasimüüjalt. Me ei müü kahjustatud, ebakvaliteetset ja kasutatud kaupa.

Tagastus

Kõikidel kaupadel on originaalsed etiketid ja pakendid. Juhul, kui soovite kaupa tagastada, siis palume mitte ära visata selle originaalpakendi ja etiketti. Kui hiljem Te otsustate kasutada kauba tagastamisõigust, siis AS Kaupmehe S&H jätab endale õiguse mitte vastu võtta kaupa, mis on tagastatud ilma originaalpakendita või on kahjustatud või kauba esialgset konditsiooni on muudetud mingil muul moel.

Tasumine

Kauba ja transpordikulude eest tasumine toimub ühel Teelimuse vormis mainitud viisidest. Teie info jääb konfidentsiaalseks ja kolmandatel isikutel sellele juurdepääsu ei ole.

Kohaletoimetamine

Tellimused, mis on tellitud aadressile, kuhu me ei saa kaupa toimetada, annulleeritakse automaatselt 14 päeva möödumisel (klienti teavitatakse sellest et kaupa ei ole võimalik toimetada märgitud aadressile). Me ei vastuta kauba kadu või riknemise eest tagastamisel. Juhul, kui toimub kauba kohaletoimetamise viivitus meie süül, me teavitame klienti sellest koheselt. Samas me ei vastuta kauba kohaletoimetamise viivituse eest, mis on põhjustatud kullerifirma või postiasutuse tegevustest.

Autoriõigus

Kõik tekstid ja pildid, mis on kasutatud meie kodulehel on AS Kaupmehe S&H või Paul Mitchell omand. Antud materjalide kasutamine müügi eesmärkidel ilma autori nõusolekuta on keelatud.

Turvalisus ja Konfidentsiaalsus

Me hindame oma kliente väga kõrgelt ja väärtustame nende usaldust, sellepärast suhtume oma klientide isikuandmete turvalisusesse ja konfidentsiaalsusesse väga tõsiselt. Me garanteerime Teie konfidentsiaalsuse, kui otsustate sooritada ostu Starlime.ee´s. Kinnitame, et Teie isikliku infot ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhtudel kus see on vastuolus Eesti Vabariigis kehtestatud seadusandlusega.

Peale tellimuse täitmist Teie andmed säilitatakse teatud aja jooksul, mis on tingitud maksustamisest ja seadusandlusest. Kuid kolmandatele isikutele on ligipääs andmetele ja nende kasutamine keelatud.